Κι όμως: Υπάρχει και δεύτερος σατανο Phylax στην Ελλάδα! Σε ποια περιοχή βρίσκεται; ΦΩΤΟ