Κι από Μάρτη, καλοκαίρι (το κι από Αύγουστο, χειμώνα δεν ισχύει)...