Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών Δίου - «Ο Βίος του Ευστράτιου»