ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ - Ο Δήμος θα προσλάβει τέσσερις εργαζόμενους