Κάθε φορά που δεν βλέπεις εμπόδια, αλλά μαζεύεις εμπειρίες ώστε οι αποφάσεις σου να γίνονται πιο σοφές..