Κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος στους μικρούς οικισμούς προτείνει η «Στερεά σε νέα Τροχιά»