Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων του δήμου για νέο συνεργάτη του δημάρχου