ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας (Φώτο)