Καμμένος: Οι ΕΔ έτοιμες να προασπίσουν εθνική κυριαρχία - εδαφική ακεραιότητα