Καμίνης: Χρειάζεται νέο, ενιαίο κόμμα που θα ικανοποιήσει