Καμένο φορτηγό παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και 6 χρόνια στο Ρωμανό Πατρών!