Καλός πατέρας είναι εκείνος που αγαπάει τη μητέρα του παιδιού του.