Καλοκαιρινός χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκοπού Καβάλας