Καλοκαίρι: 20 χρυσοί κανόνες προστασίας στην παραλία