«Καλλιέργεια σκόρδου (Allium sativum Garlic) Ιατροφαρμακευτικές ιδιότητες» Σταύρου Π. Καπλάνογλου Γεωπόνου