Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 17 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 17 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 22 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 17 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 22 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 17 ώρες