Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 13 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 8 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 8 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 13 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 8 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 13 ώρες 4 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 8 ώρες 40 λεπτά