Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Προέλευση

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 3 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 18 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 18 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 4 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 18 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 2 λεπτά