Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 12 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 7 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 13 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 7 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 12 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 7 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 12 ώρες 45 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 7 ώρες 52 λεπτά