Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 17 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 18 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 18 ώρες