Καλημέρα!

Βρέθηκε κι εδώ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ! πριν από 4 ημέρες 14 ώρες
Καλημέρα! πριν από 3 ημέρες 16 ώρες
Καλημέρα! πριν από 2 ημέρες 16 ώρες
Καλημέρα! πριν από 1ημέρα 16 ώρες
Καλημέρα! πριν από 16 ώρες 25 λεπτά