Καλημέρα!

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα! πριν από 4 ημέρες 18 ώρες
Καλημέρα! πριν από 3 ημέρες 18 ώρες
Καλημέρα! πριν από 2 ημέρες 18 ώρες
Καλημέρα! πριν από 1ημέρα 18 ώρες
ΚΑΛΗΜΕΡΑ! πριν από 1ημέρα 16 ώρες
Καλημέρα! πριν από 18 ώρες 46 λεπτά