ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστοπλοΐας με σκάφη τύπου Laser