Καίτη Μπελίντα γεννήθηκε στο Άργος το 1923 απεβίωσε το 1978