ΚΑΙ ΟΜΩΣ!... ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ....