Ισχυρή παρουσία της Opel στο Γερμανικό Αγώνα του WRC