ΗΠΕΙΡΟΣ: Πιστοποιημένο Σεμινάριο Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ