Ιωάννα Τούνη με string – Θα χάσεις το χρώμα σου! Έχει ξεφύγει τελείως η κοπέλα, τελείως!