Ημερίδα στην Παύλιανη «Το τοπικό φυσικό περιβάλλον στη διαμόρφωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»