Ικανοποίηση βενζινοπωλών για την εξάρθρωση σπείρας που νόθευε καύσιμα