ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΜΟΥ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ " ΑΪ- ΓΙΑΝΝΑΚΗ"