ΙΕΑ: Πιθανή η επιστροφή της ανησυχίας για το πετρέλαιο