Ίδρυση της Ακαδημίας του Π. Μπούμπουρα στην Λήμνο σε συνεργασία με το Ίδρυμα Π. Φασούλα και τον Δήμο Λήμνου