Ίδρυση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου