Η βαθμολογία και τα δεδομένα μετά την τιμωρία του Ολυμπιακού