Η τοποθέτηση του συνδυασμού Ν.Η.Σ.Ι για τη χρηματοδότηση από τη Περιφέρεια