"Η θέση της Ελλάδας στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον" (VIDEO)