Η ρωσική θρησκευτική τέχνη στην Ελλάδα: Μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη