Η πρώτη λακκουβάρα της Ελλάδας βρίσκεται στον Έβρο!