Η πρώτη Ηλιακή Πόλη της Αρχαίας Ελλάδας ήταν η Όλυνθος (φωτό, βίντεο)