Η πορεία του πνεύματος δημιούργησε τους πολιτισμούς