Η πιο τρομερή τιμωρία: Οι Ρωμαίοι διέγραφαν ανθρώπους από την ιστορία