Η Πέτρι, που αποχώρησε από το ακροδεξιό AfD, ίδρυσε «Το Μπλε Κόμμα»