Η ΜΕΓΑΛΟΟΙKOΝΟΜΟΥ στον ΣΥΡΙΖΑ! Με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους......