Η κρίση και πως επηρεάζει την ανεξαρτητοποίηση των νέων