Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αλλάζει επαγγελματικό προσανατολισμό