Η ιστορία των υπολογιστών διέγραψε τις γυναίκες. Γιατί;