Η φωτογραφία που επελέγη από το Reuters ως η καλύτερη από όλο τον κόσμο – διαφορετικό