Η Φωνή του Λαού: Μηνύματα - Επιστολές: Τρίτη 21 Μαρτίου 2017