Η Φωνή του Λαού: Μηνύματα - Επιστολές: Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017