Η επόμενη ημέρα και οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί μετά τα 241 «ναι» στην κατάτμηση της Β΄Αθηνών